یادداشتی بر طراحی فرداهای شوم

روزی رفیق گلی برایم حدیثی آورد و از کلید صندوق گناهان (دروغ) فرمود. از ایشان ممنونم بابت این حدیث. فکر  می کنم دروغ، خلاف واقع را آگاهانه و عامدانه بیان کردن است. اما یک سؤال رفیق؛ نظرت درباره تهمت چیست؟ اگر بدانیم تهمت نسبت دروغ به کس دیگر دادن است؟ سؤال دیگر؛ نظرت درباره تزویر چیست؟ سؤال سوم؛ مطمئنی دروغ و تزویر در مالکیت انحصاری احمدی نژاد است؟؟

بنده هم قبول دارم که احمدی نژاد در مواردی گزارش غلط و شاید دروغ بیان کرده، گاف هایی هم چون هاله نور و انرژی هسته زیر زمین یک خانه و غیره دارد. اصلاً هم ظاهراً متوجه کلامش و تأثیر مخرب برخی سخنان و رفتارش در داخل و خارج نیست یا شاید اصلاً در یک فضای 4 بعدی دیگر فکر می کند! البته بگذریم از اینکه آمار نفتی احمدی نژاد که اکبر ترکان آنرا دروغ معرفی نموده بود خودش چند ماه قبل تهیه و تدوین کرده بود و 5 خرداد امسال به کمیسیون انرژی مجلس هم ارائه داده بود! و نیز ترجمه غلطی که از نامه سفارت انگلیس از سوی بلر به احمدی نژاد داده شده بود؛ بگذریم از تکذیب فیلم یک هاله نور در جلسه ای خصوصی و تکذیب فیلم دست دادن خاتمی با دختران ایتالیایی و ...

 بنده بحث دیگری دارم که در این مدت چندان به آن پرداخته نشده. بیا کمی دقیقتر ببینیم.

 فکر میکنم به دلیل برخی شرایط در این چند ساله با دست اندرکاران دولت نهم  بسیار نزدیک تر از خیلی افراد در ارتباط و ناظر اعمال و عملکردهاشان بوده ام. از چاپلوسان فرصت طلب گرفته تا برخی خادمان. و البته عمق رذالت و پروژه های کثیف دشمنانش را هم از نزدیک دیده ام. یکبار هم خودم دردوره دانشجویی قربانی برخی از این افراد شدم. (قربانی امثال آن سینه چاکان آزادی مطبوعات که به قول اعلمی کاندیدای ردصلاحیت شده:«آزادی در اشکال مختلف آنرا تنها برای خود میخواهند و نه دیگران. بنابراین مادامیکه همه رسانه ها و تریبون ها در انحصارباندهای قدرت است، با حذف طرح اصلاح قانون مطبوعات من و شما و قاطبه مردمچیزی را از دست نداده اند!»)

 و البته مبارزات احمدی نژاد با برخی گروه ها که عمدتاً یا با ایدئولوژی و  جهان بینی اش دشمن بودند یا جلوی بالا کشیدنشان را گرفته بود و یا جبروتشان را به هم ریخته بود را نیز.

یک چیز دیگر، در این روزگاری که از همه طرف بر شخص دوم کشور(که خطاهای او و دولتش بر هیچ کس پوشیده نیست) تاخته اند و حوالی انتخابات روزی نبود که در چندین روزنامه عبارات: دولت عقب افتاده بی خرد بی منطق جاهل سطحی نگر دروغگو و دوران خفت و خواری ایران تکرار نگردد و به هر(به هر) وسیله او و تفکر و راهش را درهم بکوبند؛؛؛ فکر نکنید کسی تمایل دارد بی جهت در برابر این هجمه بایستد! که دوستان او را کور و متعصب بخوانند.

کسی منکر اشتباهات فاحش و برخی لجبازی های احمدی نژاد نیست. این را همه می دانند. اما انسان باید بتواند جریان شناسی کند و اهداف حمایت ها و یا مخالفت ها را تشخیص دهد و با معیار، بد و بدتر را تفکیک کند و الا در این رود پر آب همچون اکثریت در اکثر زمان خواهد رفت. و تاریخ ابایی از تکرار ندارد.

 

//************************************************

این  همه، مقدمه بود!

اما در بحث انتخابات،

فکر می کنم داستان "دروغ ممنوع" تنها و تنها یک ابزار بود برای هدف پیروزی در انتخابات، توسط همان جریانهایی که آزادی در همه اشکال آنرا تنها برای خود می خواهند!

همچنین دروغ، تهمت و فضا سازی روانی یک ابزار کارآمد برای شکست رقیب می باشد که در ادامه مواردی را ذکر می کنم.

 

1. از پیش از  انتخابات بطور وسیع نامه ای منتسب به کارمندان وزارت کشور را پخش کردند -که جزو مهمترین مدارک اتهام تقلب پیش از انتخابات بود- و در این نامه شدیداً نگران از تقلب، گفته بودند وزارت کشور 12 میلیون تعرفه اضافه بر واجدین شرایط چاپ نموده است. گویی این بار اول است که چنین اتفاقی می افتد! و گویی نمی دانستند که دوره قبل دولت هشتم 58 میلیون تعرفه چاپ کرده بود در حالی که تنها 28 میلیون نفر با مشارکت 62 درصد پای صندوق آمدند. و انگار  نمی دانستند در تمام انتخابات ها بسته به تخمین مشارکت حداقل 15 درصد تعرفه بیش از واجدین شرایط چاپ می نمایند. چرا که میزان مشارکت در هر شهرستان بسیار متغییر است. و در این دوره تخمین مشارکت بالای 30 میلیون نفر وجود داشت. بویژه آنکه در این دوره برای اولین بار جهت ارتقای امنیت انتخابات، کد استانی به تعرفه ها اضافه شده بود و امکان انتقال از یک استان به استان دیگر نبود.

نام این حرکت آن کارمندان شریف وزرات کشور، تزویر بود.

 

2. در همان نامه، کارمندان محترم پس از مقادیر قابل توجهی از داستان پردازی و تهمت ها بیان داشتند که مسئولان وزارت کشور با دریافت مجوز شرعی برای تقلب از سوی یکی از اساتید حوزه، نخست تعداد کل واجدین شرایط را 5 میلیون کم کردند و با تهدید و توجیه رئیس مرکز آمار کشور این آمار را از 51 میلیون به 46 میلیون تقلیل دادند. البته این کارمندان شریف؛ بهتر از هرکس می دانستند که 4 سال قبل با معیار سنی حداقل 15 سال واجدین شرایط 46 میلیون و 600 هزار نفر معین شد. اما این دوره با تصویب مجلس معیار سنی به 18 سال ارتقا یافت. و لذا در این دوره تنها رقمی که به واجدین شرایط اضافه می شود تعداد 14 ساله های 4 سال قبل است که همکنون به 18 سال رسیده اند. اما با احتساب مرگ و میر افراد در این چهار سال که فکر میکنم سالیانه حدود 300 الی 350 هزار نفر می باشد و از عدد واجدین شرایط کم         می کند، چگونه ممکن است تعداد  کل واجدین شرایط از رقم 4 سال قبل تجاوز کرده باشد؟ چه رسد به آنکه 5 میلیون هم بیشتر باشد!

نام این داستان، (دروغ بزرگ+تهمت+ افترا) بود.

 

3.  نوشتند تعداد مهرهای وزارت کشور برای هر صندوق را دو برابر نموده اند و این را نشانه تقلب خواندند. بی آنکه اشاره کنند با یک مهر اضافیِ وزارت کشور در صندوق که در شناسنامه و تعرفه می خورد و بدون مهر نظارتی شورای نگهبان(که در این دوره برخلاف دوره های قبل محل خاصی روی تعرفه برای آن مشخص شده بود) چگونه می توان تقلب نمود؟ متن صورت جلسه را نیز کامل ننوشتند که برای تسریع کار و جلوگیری از ازدحام افراد (که این دوره تخمین مشارکت بسیار بیشتر از قبل نیز می رفت) تعداد مهرهای وزارت کشور دو برابر می شود.

نام این حرکت نیز تزویر بود.

بنده به نوبه خود شیفته این کارمندان شریف گردیدم. این کارمندان بیانیه دیگری هم دادند و افاضات دیگری نیز فرمودند.

این به اصطلاح نامه سرگشاده یک بیانیه سیاسی بود که به طور انبوه نه فقط در سایت ها(از جمله قلم) بلکه در خیابان ها و بازار در میان مردم پخش شد. بعلاوه اینکه در مساجد رأی ندهید بلکه به مدرسه ها بروید چون بنا بر تقلب در مساجد است.  

نام این حرکت چه بود!!

 

4. این اتهامات کافی نبود و در همان روزهای پیش از انتخابات (و پس از آن) استفاده از خودکارهای چینی که پس از چند دقیقه جوهر آن محو می شود اضافه گردید. هرچند این هشدار را قبلاً فرمانداری تهران با عکس آن به نمایندگان فرماندار در صندوق ها ابلاغ نموده بود تا مراقب قرار گرفتن چنین خودکارهایی در صندوق باشند، به هر حال این موضوع  بر علیه ابلاغ کنندگان تبلیغ شد.

 و نیز هنگام انتخابات بی آنکه حتی یک خودکار موجود در یک صندوق از این نوع کشف و توسط ناظران صورت جلسه شده باشد و یا حتی یک نمونه از این خودکارهای بکار رفته در یک صندوق به شورای نگهبان جهت استناد و مدرک تقلب تقدیم گردد اتهام استفاده از آن ترویج شد.

در کل موضوع جالبی هست به نام استناد و ارائه مدرک، که متفاوت است با شواهدی مبتنی بر ظن و گمان!

 

5.  از دیگر دروغ های بزرگ پیش از انتخابات اعلام مکرر و وسیع برتری قاطع میرحسین در نظرسنجی ها بود. و شاید مهمترین ایده برای تشکیک در آراء و رسیدن به بازی برد-برد در انتخابات.(هر چند در این خصوص فکر می کنم خود میرحسین اطلاعی از واقعیت نداشت، بلکه تنها مدیریت می شد و همین نقطه ضعف اوست)

در این خصوص چند نکته مهم است. نظرسنجی های جعلی یکی از روش های کارآمد در تأثیر بر انتخابات، القاء جو روانی و مصادره نتیجه به نفع خود است.

در انتخابات نهم هم 3 روز قبل از انتخابات، خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد طبق نظرسنجی ها دکتر معین بالاترین رأی را دارد و با هاشمی به دور دوم راه می یابد. در حالی که دیدیم او در انتخابات نفر پنجم شد. او حتی در استان زادگاه خودش هم پنجم شد.

از این دست در انتخابات دهم به میزان باورنکردنی استفاده گردید. که نقش مهمی در ایجاد توهم تقلب پس از انتخابات داشته است.

 

6.  در همین خصوص ابتدا یکی دو نظرسنجی جدی و واقعی را بررسی می کنیم:

از نظرسنجی های صداو سیما و آن مرکز امنیتی و سپاه که مورد اتهامند می گذرم.

 اما مرکز نظرسنجی جهاد دانشگاهی(ایسپا) (که البته فکر نمی کنم گرایش اصلاح طلبی سنتی بخش قابل توجهی از اعضای آن بر کسی پوشیده باشد) در چند نظرسنجی دقیق نتایج قابل تأملی بدست آورده.

 در سومین نظرسنجی ملی اش که در تاریخ 7و 8 خرداد امسال انجام شد می توان به وضوح برتری احمدی نژاد از موسوی را با درصد آراء 47.3 به 31.7 و با یک روش دیگر 55.1 به 30 مشاهده کرد(صفحات 7 و 8 گزارش).

لینک گزارش کامل را می توانید از اینجا دانلود کنید:

http://www.4shared.com/file/111573920/64fc0439/373-R-_Entekhabat-8.html

http://www.4shared.com/office/tvyjPrEg/373-R-_Entekhabat-8.html


 حتماً دانلود کنید و ببینید!

این نظر سنجی مربوط به پیش از  مناظره هاست درحالی که پس از آنها  رأی احمدی نژاد در مجموع تنها به یک دلیل( که خواهم گفت) بالاتر رفت.

7. اما سپس سری هم به سایت یاران خاتمی(یاری نیوز) بزنیم و در اینجا:

http://yaarinews.com/default.aspx/n/2281

آنچه را که نتیجه نظرسنجی ایسپا خوانده اند و موسوی را بالاترین رأی معرفی کرده اند ببینید و نتیجه بگیرید "چه کسی دروغگو تر است"

/ 4 نظر / 68 بازدید

Great Informations Thanks

جالب بود. ارزش یکبار خوندن را داره

سید محمد علی

سلام علیکم خدا خیرتون بده از طریق وب نویسان ارزشی با وبلاگ شما و شما و نوشته های شما آشنا شدم هنوز نرسیدم کل مطلب طراحی فرداهای شوم رو بخونم ولی جهت اطلاع لینک گزارش کامل نظر سنجی ملی (اولین لینک صفحه) معتبر نیست‘ ترجیحا دوباره شیرش کنید یا جای دیگری قرارش بدید‘ بازم عرض میکنم دستتون درد نکنه خدا خیرتون بده باید این جهت دهی فکری نا مناسب که با عوام فریبی گسترده تو این انتخاب ایجاد شد‘ ریشه کن بشه موفق باشید یاعلی

جواد

سلام و عرض ادب. نگاه گذرایی انداختم خوب بود . ان شا’ الله در یک فرصت مناسب دقیق مطالعه می کنم. موفق باشید[گل]