سجّیل
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید وحید هاشمی - ۱۳۸٩/٧/۱٥

    مطلب زیر، متن سخنان اینجانب در دیدار اخیر نخبگان با آقای خامنه ای است. رویکرد سخن، انتقادی و در دو محور علمی-اقتصادی و سیاسی است. که البته به جهت تعدد افراد خواستار سخنرانی، نوبت قرائت علنی آن به بنده نرسید و بصورت مکتوب تحویل ایشان گردید:

  « بسم الله الرحمن الرحیم

    آقای خامنه ای سلام؛

    اینجانب سید وحید هاشمی پس از همفکری با تنی چند از نخبگان علمی و سیاسی، برای ایراد پاره ای مواضع و نظرات این جمع به حضورتان آمده ام.

    بخشی از افراد مذکور شامل تیمی از نخبگان و دانشجویان فعال در پژوهش های توسعه ای می باشند که صاحب چند عنوان برتر در رقابت های علمی و ثبت چند مورد اختراع بوده و رویکردشان در پژوهش، تولید محصول تجاری و اشتغال زایی، با نگاه به «صرفه جویی ارزی» و «تولید ثروت ملی» است. که البته این رویکرد و نگاه در کشور، با بوروکراسی های طاقت فرسا و نفس گیر پژوهشی در ارگانهای مرتبط و حمایت های اندک بنیاد ملی نخبگان همراه است و صد البته معضلی فراگیر بوده و ما در انتظار آنیم که نهایتاً چه زمانی مرتفع خواهد شد؛ اما علی رغم موانع موجود، تیم مذکور سرسخت تر از آن بوده و هست که از رسالت و وظیفه خود شانه خالی کند. این گروه در سال جاری نیز بر همت خود افزوده و در فضای پژوهشی اندک خود - به عرض  یک و نیم متر و طول پنج متر- در تولید محصولی نوین و مورد نیاز جدی معلولین جسمی- حرکتی تلاش می کند.

   اما غرض از نگارش این متن در دو محور علمی- اقتصادی و حرکت سیاسی بیان می گردد:


ادامه مطلب ...
کدهای اضافی کاربر :