سجّیل
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید وحید هاشمی - ۱۳۸۸/٩/٢

«تقدیم به نسل جدید جنبش دانشجویی»

 

قبول دارم که برای دانشجوی فعال در جنبش دانشجویی مسلمان قدری دشوار است که هم به اولویت درسی خود بپردازد و هم به موقع، تحولات اجتماعی و سیاسی را بررسی و تحلیل کرده و در راستای آرمان های اسلامی و انقلابی خود موضعگیری و اقداماتی انجام دهد. اما البته اگر چنین نکند و سرش گرم زندگانی خود باشد دیگر در قامت «جنبش دانشجویی مسلمان» جای نمی گیرد.

این روزها کشتار مسلمانان بی دفاعی همچون شیعیان صعده، بی پروا صورت می گیرد و گروه های مختلف مسلمان یا حساسیتی نشان  نمی دهند و یا به کمترین واکنش بسنده می کنند! صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در کمال تأسف کمترین میزان پوشش خبری از این حوادث را داشته است.


ادامه مطلب ...
کدهای اضافی کاربر :