سجّیل
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید وحید هاشمی - ۱۳۸۸/٧/٢٢

یک مطلب را دلم نمی آید که ذکر نکنم و آن مصاحبه مخملباف با رادیو فرانسه در ساعت 1 بامداد 23 خرداد است. در این مصاحبه که در اینجا می توانید فایل صوتی آنرا دانلود کنید، چندین مطلب نهفته که بسیار جای تأمل دارد.

هنگام این مصاحبه مشخص است که یک وعده اعلام نتایج از سوی وزارت کشور(کامران دانشجو) بیان شده است.

مخملباف که خود را نماینده مسئول ستاد موسوی پس از قطع تلفن ها معرفی می کند اخباری مستقیماً از سوی ستاد موسوی اعلام می کند. قرار است اخبار انتخابات را بیان نماید اما ظاهراً مطالبی دیگر پیرامون فرداهایی شوم می بایست بیان کند.

وی پس از ذکر درگیری ستاد تبلیغاتی قیطریه می فرماید از وزارت کشور به موسوی اعلام کرده اند که پیروز انتخابات است و بیانیه پیروزی اش را آماده کند! و موسوی گفته در چند ساعت آینده آنرا اعلام می کنم. و از همان وزارت کشور به روزنامه های اصلاح طلب گفته شده که پیروزید اما حق ندارید برای فردا تیتر پیروزی بزنید، به رهبری هم گفته شده پیروز انتخابات، موسوی است و ایشان هم قبول کرده اند و ...

یک نکته:

آنچنان که در این مصاحبه ذکر شده، به موسوی گفته اند که بیانیه پیروزی اش را آماده کند و او گفته در چند ساعت آینده اعلام می کنم، و می دانیم که موسوی در ساعت 23 رسماً پیروزی اش را اعلام کرده. بدین معنی که در صورت صحت این موضوع، ساعت ها پیش از شمارش آراء به موسوی چنین خبری داده شده.

 چند سؤال:

 1.   تشخیص و اعلام پیروزی یک کاندیدا از سوی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات در چه زمانی می تواند صورت پذیرد؟ ساعت ها پیش از شمارش؟ و یا پس از شمارش؟

2.    این مورد که چند ساعت قبل از شمارش آراء، وزارت کشور به موسوی خبر پیروزی بدهد و بگوید بیانیه پیروزیت را آماده کن از سوی چه کسی در وزارت می تواند بیان شود؟ از سوی وزیر کشور؟ یا معاون انتخاباتی اش کامران دانشجو؟ یا از سوی آن کارمندان شریف وزارت کشور که وصفشان در یادداشت قبلی گذشت؟ یا از سوی آبدارچی وزارت؟

3.    چرا باید وزارت کشور چند ساعت پیش از شمارش به موسوی بگوید بیانیه پیروزی ات را آماده کن؟ آیا عجله ای در کار بوده؟

4.    مگر وزارت کشور می تواند همچون ستاد موسوی در ساعت 14 روز انتخابات با علم غیب، نتیجه رأی های ریخته شده و شمارش نشده از 21 استان را بداند و موسوی را بالاترین رأی تا آن لحظه شناخته باشد؟

5.    راستی مگر نیازی بود که به روزنامه های اصلاح طلب خبر بدهند که شما پیروزید اما حق ندارید فردا تیتر پیروزی بزنید؛ در حالی که روزنامه ها حداکثر ساعت 24 زیر چاپ می روند و اگر تا آن ساعت به آنها خبر پیروزی داده نشود خود به خود خبری از پیروزی چاپ نخواهد شد؟

6.   اگر برنامه کودتای انتخاباتی از سوی مجریان انتخابات در دست باشد، به نظر شما ممکن است به چنین حماقت عظیمی دست بزنند و قبلاً خبر پیروزی واقعی موسوی را به خودش گفته باشند؟

7.   گوینده، رهبر را، نادان تصور نموده که از سوی وزارت کشور پیش از شمارش آراء به ایشان پیروزی موسوی را اعلام کنند، و ایشان بگویند: «باشه»؟!؟ و یا مردم را، ابله فرض نموده که چنین مطالبی را به وزارت کشور و رهبر نسبت دهد و مردم شنونده(صرف نظر از هواداران) باور کنند؟؟ و یا خودشان به حد اعلا، ابله هستند که کارمندان شریف به آنها چنین مطالبی را بگویند و خودشان باور نمایند و به دیگران هم بگویند؟؟ و یا اصلاً این داستان از اساس ساخته و پرداخته مخملباف و ستاد موسوی می باشد؟؟

8.   به نظر شما کودتا از سوی وزارت کشور در دست اجرا بود و یا از سوی جریان حامی موسوی؟؟

کدهای اضافی کاربر :